Xem tuổi làm nhà trong xây dựng

Xem tuổi làm nhà là việc cực kỳ quan trọng  Trước khi tiến hành xây nhà thông thường; trước khi khởi công xây nhà; làm nhà phải chọn lựa ngày…